De olika delarna i vår portfölj

Vårt sparande har flera olika delar för att risksprida. Huvuddelen består av aktier, varav majoriteten är i en utdelningsportfölj där tanken är att det ska vara förhållandevis stora bolag med stabil utdelning. Vi har också en mindre riskportfölj där vi får investera i bolag som inte är lika stabila, och som inte har utdelning. Tidigare har riskportföljen varit en betydligt mycket större del, när bara min make var involverad, men nu jobbar vi för att öka utdelningsportföljen, och fördelningen är ca 65% i utdelningsportföljen och 35% i risk i nuläget (i början av året var det istället 40/60 så det går helt klart åt rätt håll). Totalt sett utgör aktierna nästan 60% av portföljen. Aktierna kollar vi av i en större kontroll månatligen, men vi är nog inloggade och kollar dem oftare än vad som egentligen behövs också…

För att sprida riskerna har vi en bottenplatta på 15% bestående av fonder. Denna fonddel innehåller både passiva indexfonder, såsom Länsförsäkringars globala indexfond, en Asienfond och några fonder med mer riktat innehav, t ex Swedbank Robur Ny Teknik, liksom aktivt förvaltade fonder med högre avgift. Samtliga fonder är tänkta att utvärderas årligen, men får i övrigt mest ligga och jobba för sig själv. Fonderna utgör runt 15% av investeringarna.

Övrigt innehåller t ex vår buffert som ligger på ett bankkonto (således endast ett sparande, inte en investering) och är lättillgängligt, en mindre post på Lendify, investeringar i Trine, och några innehav i olistade bolag. Utgör också runt 15% av innehavet.

Barnspar ligger väl egentligen utanför vårt eget sparande, då vi räknar det som barnens pengar i framtiden, men det är ju fortfarande en del av sparandet och investeringarna. Sparandet till barnen har vi lagt upp som så att vi sätter in en större bottenplatta i samband med födseln, och därefter sparar vi lite mindre (i dagsläget 500 kr) varje månad. Även födelsedagspengar och liknande sätts in här. Vi sparar till barnen i en blandning av aktier och fonder, där merparten utgörs av aktier i investmentbolag och fonderna är globalfonder för en bredare riskspridning. Barnens portfölj utgör 10% av vårt innehav i dagsläget.

Eftersom vi fyller på i de olika delarna förhållandevis jämt mot hur stor andel de utgör i den totala portföljen så ändras det inte procentuellt så där väldigt mycket över tid.

Dela: